Keurmerk Certificaat

Aaron en Tessa van AW Groep Nederland B.V. staat trots in hun handen met de behaalde keurmerken.

Keurmerk beveiliging voor AW Security B.V., en keurmerk evenementen beveiliging op AW Event Security B.V.

Vanaf heden zijn deze bedrijven keurmerk houder, wat houd dat in aldus de Nederlandse veiligheidsbranche;

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche bestaat ruim 10 jaar. In 2017 is het keurmerk sterk vernieuwd en verbeterd. Het onafhankelijke adviesorgaan van de Nederlandse Veiligheidsbranche heeft op basis van een groot onderzoek bij onder meer opdrachtgevers en beveiligingsbedrijven, het keurmerk aangepast naar de wensen en behoeften van deze partijen.

Het doel van de verbeteringen was het keurmerk van grotere betekenis maken voor opdrachtgevers én beveiligingsbedrijven.

De normen zijn gelijk gebleven maar de aantrekkingskracht voor beveiligingsbedrijven is vergroot door versimpeling van het systeem, het schrappen van administratieve lasten en meer bruikbare input uit de audit op het keurmerk. Met de locatie-audits wordt nu gekeken of een keurmerkbedrijf daadwerkelijk een goede dienstverlening neerzet en of hij de wensen van de klant aanvoelt.

Een veilige en betrouwbare keuze

Onafhankelijk en onpartijdig

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche is een kwalitatief goed en geloofwaardig keurmerk. De onafhankelijkheid en onpartijdig goed geregeld.

Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt vaak – eens per jaar – en stevig gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling met deskundige auditoren. Dit is nodig omdat het keurmerk belangrijke waarborgen en garanties symboliseren voor onze opdrachtgevers.
De certificatie instelling beslist of een bedrijf aan alle keurmerkeisen voldoet en kent het keurmerk toe.

Garanties voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche besteedt veel aandacht aan wat een opdrachtgever belangrijk vindt. Jaarlijks wordt gekeken of een keurmerkhouder zich houdt aan de wet, financieel solide en betrouwbaar is en de landelijke cao naleeft.

Dit zijn slechts een aantal waarborgen van het keurmerk. Lees onze brochure om te zien waar ons keurmerk nog meer voor staat.

Controles op de werkvloer voor optimalisering van de dienstverlening aan de opdrachtgever

In het Keurmerk 2017 staat meer dan ooit het goed functioneren van de beveiligingsorganisatie in de praktijk centraal. Het kijkt namelijk ook of een keurmerkhouder de dienstverlening levert die hij heeft beloofd en of een bedrijf een goede antenne heeft voor wat een opdrachtgever wil.  

Het keurmerkcertificaat

Iedere keurmerkhouder ontvangt een keurmerkcertificaat. Op het keurmerkcertificaat verklaart de certificerende instelling dat zij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de door het keurmerkbedrijf verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uit het keurmerk.